ชื่อ - นามสกุล :นางจังกรณ์ บุตรวาปี
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่าย
หน้าที่หลัก :ฝ่ายปกครอง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายปกครอง